fredag 8 januari 2010

Att få träffa en psykiatriker är lika lätt som att få audiens hos påven"


Nils Littorin skriver i en debattartikel i tidningen Kommunalarbetaren om hur han upplever situationen i Region Skånes psykiatri. Ingen uppmuntrande läsning precis. När Rikard Larsson och Eva Holmström var på besök på några av de psykiatriska avdelningarna på Universitetssjukhuset Umas i Malmö vittnade personalen om precis detta som Nils Littorin beskriver: svår rekryteringsituation, överbeläggningar och ständiga besparingar. Lokalerna var slitna och och i skriande behov av renovering. Personalens budskap var: Alla politiker säger sig prioritera psykiatrin, men om det är så här ni prioriterar oss så var snälla och låt bli. Vi klarar inte av att prioriteras mer.


Socialdemokraterna i Region Skåne tar bristerna inom psykiatrin på allvar. Nya arbetssätt behövs inom psykiatrin men patienterna ska inte behöva sättas mot varandra. Antalet slutenvårdsplatser kan inte minskas om det finns behov av dem. Vi anser att patientens ställning måste bli starkare men det måste även finnas tillräckliga ekonomiska resurser för ge god omvårdnad med tillräcklig personalstyrka. Personalen måste ha en bra arbetsmiljö och Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare oavsett vilken del av organisationen man arbetar i. Den medicinska behandlingen och omvårdnand vid psykisk ohälsa ska inte vara sämre än vid fysisk ohälsa och sjukdom.

Men det är inte konstigt att situationen är som den är när det saknas nästan en halv miljard i hälso- och sjukvården.

/Heidi LL

1 kommentar:

Anonym sa...

"Den medicinska behandlingen och omvårdnand vid psykisk ohälsa ska inte vara sämre än vid fysisk ohälsa och sjukdom."

Det skriver jag under på!