måndag 18 januari 2010

Bortslarvade jobb

Region Skåne är en viktig aktör för att skapa arbetstillfällen i Skåne. Inte nog med att regionen är Skånes största arbetsgivare utan man arbetar även aktivt med att skapa förutsättningar för t ex företagsetableringar som i sin tur ger fler arbetstillfällen. Dessa insatser behövs i goda tider men i ännu större utsträckning nu när arbetsmarknaden är kärv och de stora varslen som lagts träder i kraft. Att skapa arbetstillfällen är inte helt okomplicerat och arbetslöshet kan inte heller förklaras bero på en enda enkel anledning. Men Kent Wallin har skrivit läsvärt i Kristianstadsbladet om att Alliansregeringen inte kan svära sig fri från att vara en bidragande.
/Heid LL

Inga kommentarer: