torsdag 21 januari 2010

Finn fem fel i Region Skåne

Femklövern i Region Skåne har någon idé om att personalen i Region Skåne skulle vara betjänta av att få välja sina egna helgdagar. I diskussionerna verkar de helt ha glömt bort att majoriteten av de anställda i regionen jobbar på obekväma tider och frågan i stor utsträckning egentligen handlar om hur vi som arbetsgivare kompenserar personalen detta. Rikard Larsson skriver mer om detta på sin blogg idag.

Förutom att man i Femklövern har dåliga kunskaper i arbetsrätt så har man inte heller någon större vilja att förankra sina beslut för att uppå en långsiktig hållbarhet. Exempelvis sköttes sammanslagningen av universitetssjukhusen i Lund och Malmö bakom lyckta dörrar vilket skapat ett stort motstånd både hos personalen, skåningarna och oss i opposition. Detta skriver Uno Aldegren tillsammans med vänsterns Vilmer Andersen om idag i Sydsvenskan. Länk HÄR

/Heidi LL

Inga kommentarer: