onsdag 27 januari 2010

Önskan om snabbt tillfrisknande av sjuka system


Sjukförsäkringssystemet är intimt förknippat med både sjukvård och arbete. Därför följer man som regionpolitiker debatten och förslagen med stort intresse. Det rödgröna förslaget om ny sjukförsäkring har inte oväntat kritiserats av den borgerliga regeringen. Och självklart är det rätt att förslaget ska granskas och diskuteras. Betryggande är att Veronica Palm på sin blogg och i DN snabbt kommer med förtydligande på de delar som kan verka oklara.


/Heidi LL

Inga kommentarer: