torsdag 14 januari 2010

Våga vara tillgänglig!

Nätet kommer sannolikt vara ett viktigt kommunikationsverktyg i årets val. Framför allt tror jag att politiker på region/landstings och kommunal nivå har nytta av att göra sig tillgängliga via bloggar och sociala medier. Nätet gör det lättare för medborgarna att komma i kontakt med sina förtroendevalda utan några större formaliteter, avståndet kan krympa om man slipper skicka en formell skrivelse eller passa på att träffas på ett möte av något slag. Och man behöver inte gå längre än till sig själv vad gäller inforamationssökande. Oavsett om man letar efter ett telefonnummer, ett recept eller vill veta mer om ett partis förslag gör man detta till största delen på nätet. Rätt eller fel? Tyck till HÄR
/Heidi LL

Inga kommentarer: