fredag 16 december 2011

Region Skåne kan spela större roll


Christine Axelsson
Skåne har goda förutsättningar att vara en dynamisk tillväxtregion. Vårt läge i den spännande Öresundsregionen skapar möjligheter för både utbyte och utveckling. Dessutom finns här flera lärosäten som erbjuder goda forskningsmiljöer och en ung välutbildad arbetskraft.

Trots detta lyfter Skåne inte riktigt. Sysselsättningen är lägst i landet, återhämtningen av arbetslösheten går långsammare och tillväxttakten är inte så hög som den kunde vara. Risken är att en ny kris slår mycket hårt mot den redan skakiga skånska arbetsmarknaden. Det finns mycket mer att göra för att stärka det skånska arbetsmarknads- och företagsklimatet. Skåne måste växa vidare som forsknings- och utvecklingsregion och näringslivets framtida behov av kompetensförsörjning måste noga utredas.I Skåne finns en god tradition av samarbete mellan universitet, högskolor och näringsliv. Detta samarbete är viktigt för att kunna identifiera och stödja framkomsten av starka branscher som bidrar till att innovationer och forskningsrön kan omvandlas till nya arbetstillfällen. Arbetet med att stötta näringsliv och universitet måste ständigt utvecklas för att nya starka branscher ska kunna växa fram och för att de redan befintliga ska finnas kvar.


Region Skåne har möjlighet att spela en betydande roll som sammanhållande länk och språkrör gentemot staten för att driva på för strategiska satsningar på export, investeringar i infrastruktur eller teknikutveckling.


En av de viktigaste utmaningarna framöver är att öka sysselsättningen. Ska det lyckas krävs att stat, region och kommuner aktivt samarbetar. Skåne har idag en oroväckande hög arbetslöshet, inte minst bland ungdomar. Därför krävs kraftfulla åtgärder för att möjliggöra fler jobb men också för att säkra den framtida kompetensförsörjningen för näringslivet. Region Skåne är Skånes största arbetsgivare och har därmed möjlighet och ansvar att vara ett föredöme när det gäller att arbeta för full sysselsättning och allas lika värde på arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna föreslår i sin budget en satsning på sjukvården, som ger utrymme för 1 600 fler arbetstillfällen än i majoritetens förslag. Dessutom föreslår vi åtgärder för att underlätta för personer som står långt från arbetsmarknaden genom riktade anställningar och utbildningsvikariat. Unga personer och personer med funktionsnedsättningar har ofta högre trösklar för att etablera sig på arbetsmarknaden. Många gånger används argumentet att de har rätt utbildning men bristande arbetslivserfarenhet.Här kan Region Skåne göra skillnad. Genom att bereda 500 sommarjobb och 100 arbeten speciellt för personer med funktionsnedsättning inom regionens verksamheter får dessa grupper chans till arbetslivserfarenhet som öppnar dörrar för framtida anställningar. Dessutom får de pröva på Region Skåne som arbetsgivare och kommer kanske att söka sig till oss även i framtiden.


Region Skåne har goda möjligheter att bidra till att Skåne ska utvecklas till en dynamisk tillväxtregion med stark arbetsmarknad. Men då krävs en tydlig vilja att pressa tillbaka arbetslösheten, se möjligheter i stället för hinder och modet att vara en god förebild som arbetsgivare. Den viljan och det modet har vi socialdemokrater.

Christine Axelsson (S), Malmö

Regionråd i Skåne

Publicerad i Kvällsposten den 16 december 2011


Inga kommentarer: