torsdag 8 december 2011

Vi vill stoppa nedskärningarna i sjukvården


Ann-Marie Hansson (S)
Nu har turen kommit till oss trelleborgare att öppna den lokala tidningen och i den läsa att vårt sjukhus står inför miljonbesparingar. Samma sak har stått i varenda skånsk tidning under det senaste halvåret - skånsk sjukvård står inför sin allvarligaste situation någonsin. Allt fler skåningar behöver vård samtidigt som sjukvårdens skicklighet att bota, lindra och behandla ökar. Detta ställer krav på nytänkande och flexibilitet inom sjukvårdsorganisationen - dock är det orimligt att tro att utvecklingen kommit så långt att sjukvården ska klara av sitt uppdrag utan att få tillräckligt stora ekonomiska resurser.

Eller kanske tror den borgerliga majoriteten i Region Skåne att numera kan sjukvården tack vare alla fantastiska framsteg verkligen trolla med knäna? Allvarligt talat, utan att blinka föreslår den borgerliga majoriteten i sin budget att verksamheter som redan går på knäna ska spara ytterligare mellan 500 och 800 miljoner kronor under nästa år och det är nu denna besparingsiver vi trelleborgare får se även på vårt sjukhus. Men det finns alternativ.

Socialdemokraterna i Region Skåne föreslår i nästa års budget ett omedelbart stopp för nedskärningarna inom sjukvården. Samtidigt ska det tas krafttag för att avlasta akutmottagningarna genom en avgiftsfri primärvård i kombination med stora satsningar på vårdcentralerna. För att mildra barnfattigdomen vill man dessutom återinföra en avgiftsfri sjukvård för barn och ungdomar upp till 20 år.

För att finansiera nödvändiga åtgärder för att stärka den skånska sjukvården föreslås en skattehöjning på 60 öre. Skattehöjningen är väl genomtänkt och bidrar inte enbart till att fridlysa vården från nedskärningar, den med-för även att regionen tar sitt arbetsmarknadspolitiska ansvar. Skattehöjningen innebär 1 600 fler skåningar i arbete jämfört med majoritetens förslag. Detta budgetförslag skyddar inte bara vården, det uppmuntrar kollektivt resande, får fler i arbete och har dessutom en fördelningspolitisk profil. Socialdemokraterna prioriterar ansvarstagande framför låga skatter.

ANNE-MARIE HANSSON ledamot i Region Skåne (S),


CILLA DAHL ordförande i Trelleborgs arbetarekommun


Artikel publicerad i Trelleborgs allehanda den 8 december 2011


Inga kommentarer: