måndag 19 mars 2012

Långsiktighet behövs

Vi är många som följt utvecklingen på Skånes universitetssjukhus (SUS) med oro. Under det senaste året har patientsäkerheten upprepade gånger varit i fara, i flera fall sannolikt på grund av de borgliga politikernas nedskärningar. Överbeläggningar, långa väntetider till akuten och personalbrist till följd av sparkraven har varit ständigt återkommande. Detta är inte värdigt Sveriges tredje största sjukhus.Vi socialdemokrater har otaliga gånger påpekat att den ekonomiska tilldelningen till SUS var minst sagt otillräcklig under 2011, och att det kommer bli än värre under 2011. SUS dignar under sparbeting som ingen – varken tjänstemannaledningen eller regionens borgerliga politiska majoritet – rimligen kan tro går att klara av. Under tiden fortsätter nedskärningarna lite här och där i verksamheterna, och förlorarna är som alltid skåningarna.


Samtidigt är SUS framtid, med verksamheterna såväl i Malmö som i Lund, fortfarande höljd i dunkel. Ska status quo fortsätta råda, ska ett helt nytt sjukhus byggas eller ska de båda sjukhusen profilera sig med en total uppdelning av inriktning som följd? Det finns många förslag, men ingen som håller i taktpinnen. Vi socialdemokrater är fast övertygade om att både personal och patienter måste kunna känna sig trygga i att de organisatoriska beslut som tas kommer att hålla och inte rivas upp efter nästa val. Därför har vi, för den politiska majoriteten i Region Skåne, föreslagit breda politisk samtal för att lösa SUS framtid. Så har inte blivit fallet. De djupgående utredningar som vi efterfrågat för att gemensamt kunna ta ställning har uteblivit, och den politiska styrgrupp som tillsats har resulterat i en föreläsningsklubb. Det gynnar ingen!


Istället sker nu omstruktureringar av SUS i det fördolda. Kliniker slås samman och verksamheter läggs ner och flyttas, utan att politiken angett färdriktningen. Senast är det strålningsverksamheten i Malmö som enligt uppgift ska flytta till Lund, något som berör nästan 1200 cancerpatienter årligen. Kommer detta att fungera utan att patienterna drabbas?


Nu måste politiken sluta skjuta ifrån sig ansvaret för viktiga strategiska beslut. Risken är annars stor att verksamheten strukturerar om sig själv, inte minst på grund av det extrema ekonomiska läge som SUS befinner sig i. Vi kan i den rådande situationen, då samtalet mellan partierna har uteblivit, inte acceptera fler ogenomtänkta förslag på flyttningar eller förändringar av verksamheten.


Det behövs en övergripande, blocköverskridande strategi för att utveckla Skånes universitetssjukhus. Vi har nu fått signaler om att den politiska majoriteten har tagit vår kritik på allvar och det är vår förhoppning att det denna gång är mer än tomma ord.


Rikard Larsson (S)
Regionråd i opposition

Henrik Fritzon (S)

Regionråd i opposition


Ingrid Lennerwald (S)
Andre vice ordförande i vårdproduktionsberedningen

Publicerad i Skånska Dagbladet 18 mars 2012


Inga kommentarer: