Visar inlägg med etikett tolk. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett tolk. Visa alla inlägg

fredag 11 november 2011

Sverigedemokraternas budget slår mot funktionshindrade

Sverigedemokraterna i Region Skåne presenterade torsdagen den 10 november sin budget för 2012 för press och allmänhet. Budgeten visade sig innehålla en mycket obehaglig överraskning för många skåningar med allvarliga funktionshinder och handikapp. Sverigedemokraterna föreslår nerskärningar av habiliterings- och hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde med 35 miljoner med hänvisning till att tolkverksamheten är för dyr. Nämndens kostnader för tolkverksamheten var total ca 25 miljoner förra året.
Kostnaden delas av Region Skåne och staten med 17,7 respektive 5,8 miljoner kronor.

Ewa Pihl Krabbe (S), gruppledare för socialdemokraterna i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, blev bestört när hon fick ta del av förslaget genom media under fredagen.


– Människor med funktionshinder har faktiskt laglig rätt att ta del av samhället precis som andra. Region Skåne har i uppdrag att ge stöd till personer som fötts med eller drabbats av en funktionsnedsättning tidigt i livet så att även de kan få ett liv rikt liv med så få hinder som möjligt. Den besparing Sverigedemokraterna vill göra på tolkverksamheten innebär att vi skulle få lägga ner all vardagstolkning för döva, dövblinda och gravt hörselskadade i hela Region Skåne. säger Ewa Pihl Krabbe (S).

– Jag har svårt att förstå varför ett parti angriper de absolut mest utsatta personerna i samhället. Är det verkligen deras mening att beröva människor med funktionshinder möjligheten att ta del av de aktiviteter i vardagslivet som kräver en tolk? Vi talar om människor som behöver hjälp att kommunicera vid läkarbesök, utvecklingssamtal vid barnens skola, bröllop och begravningar, säger Ewa Pihl Krabbe (S). – Sverigedemokraterna skriver att deras förslag handlar om språktolkning men det borde väl deras ledamöter i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden veta att det inte är kostnader som finns hos på habiliterings- och hjälpmedelsnämnden utan ligger ute på varje enskild förvaltning.

/Ewa Pihl Krabbe Gruppledare (S)
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Region Skåne

/Heidi LL